Info Korporat

Portal PPD Jempol Jelebu Sedang Diselenggara . . . Portal PPD Jempol Jelebu Sedang Diselenggara . . . Portal PPD Jempol Jelebu Sedang Diselenggara . . .
  • Tarikh Kemaskini: Wednesday 26 June 2019, 03:39:18.

PPD Jempol dan Jelebu terdiri daripada tiga sektor yang utama iaitu:

  1. Sektor Pengurusan Sekolah (SPS)
  2. Sektor Pengurusan Akademik (SPA)
  3. Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan (SPPK)

Dasar Kualiti MS ISO 9001:2015

EKSA DI PPD

PEPERIKSAAN