PPD Jempol dan Jelebu terdiri daripada tiga sektor yang utama iaitu:

  1. Sektor Pengurusan Sekolah (SPS)
  2. Sektor Pengurusan Akademik (SPA)
  3. Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan (SPPK)