Pengurusan Akademik

Portal PPD Jempol Jelebu Sedang Diselenggara . . . Portal PPD Jempol Jelebu Sedang Diselenggara . . . Portal PPD Jempol Jelebu Sedang Diselenggara . . .
  • Tarikh Kemaskini: Wednesday 26 June 2019, 03:39:18.

Sektor Pengurusan Akademik (SPA) terdiri daripada beberapa unit kecil yang diketuai oleh Encik Putra bin Hashim dan diberi tanggungjawab untuk membantu menguruskan pentadbiran akdemik sekolah dengan cekap dan terancang.

Sila klik pada menu di sebelah untuk mengetahui dengan jelas fungsi unit-unit kecil tersebut.

Dasar Kualiti MS ISO 9001:2015

EKSA DI PPD

PEPERIKSAAN