Pengurusan Sekolah

Portal PPD Jempol Jelebu Sedang Diselenggara . . . Portal PPD Jempol Jelebu Sedang Diselenggara . . . Portal PPD Jempol Jelebu Sedang Diselenggara . . .
  • Tarikh Kemaskini: Wednesday 26 June 2019, 03:39:18.

Sektor Pengurusan Sekolah (SPS) terdiri daripada beberapa unit kecil yang diketuai oleh Tuan Haji Abdul Razak bin Said dan diberi tanggungjawab untuk membantu menguruskan pentadbiran sekolah dengan cekap dan terancang.

Sila klik pada menu di sebelah untuk mengetahui dengan jelas fungsi unit-unit kecil tersebut.

Dasar Kualiti MS ISO 9001:2015

EKSA DI PPD

PEPERIKSAAN