FUNGSI UNIT PENDIDIKAN SWASTA


 

 1. BIDANG PENDAFTARAN DAN PIAWAIAN  
  1. Memproses permohonan penubuhan, pendaftaran, pengendalian kursus, tambah atau ubah suai premis, pindah premis, jual atau ubah syarat serta pengurusan institusi. 
  2. Memproses dan mengadakan lawatan, menjalankan pemeriksaan dan menjalankan aktiviti penaziran terhadap IPS untuk tujuan pendaftaran bagi menentukan semua peraturan, piawaian dan undang-undang dipatuhi
  3. Memproses dan meluluskan permohonan pendaftaran permit mengajar guru/pekerja IPS. 
  4. Memproses permohonan pembaharuan pendaftaran institusi dan permit mengajar guru IPS 
  5. Menguruskan permohonan pelantikan, pembatalan dan pewartaan pegawai-pegawai pendidikan JPN dan PPD bagi memenuhi kehendak perundangan di bawah Akta Pendidikan 1996 (AKTA 550)   
 2. BIDANG PENGUATKUASAAN   
  1. Menjalankan pemantauan dan pengawalseliaan terhadap IPS bagi memastikan dasar dan peruntukan perundangan pendidikan berkaitan dipatuhi    
  2. Mengesan kesalahan yang dilakukan oleh IPS dan mengambil tindakan susulan yang bersesuaian bagi memastikannya selaras dengan peraturan dan peruntukan perundangan pendidikan yang berkaitan 
  3. Mengenal pasti dan menangani isu dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang berkenaan bagi memastikan  pendidikan swasta yang ditawarkan adalah berkualiti 
  4. Memantau media massa terutamanya akhbar-akhbar perdana, brosur, sepanduk dan sebagainya yang menyiarkan iklan, artikel dan rencana bagi memastikan IPS tidak menyalahi dasar dan peruntukan perundangan negara 

 

FUNGSI UNIT PENDIDIKAN KHAS


 1. Memberi peluang pendidikan, memperkasa dan menilai keberkesanan program pendidikan khas.
 2. Membentuk sahsiah dan mempertingkat potensi diri murid berkeperluan khas di sekolah pendidikan khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Inklusif hingga ke peringkat antarabangsa.
 3. Mempertingkat kompetensi pengurus, pentadbir, guru dan anggota kumpulan sokongan pendidikan khas melalui program latihan di dalam dan di luar negara.
 4. Memastikan sumber manusia mencukupi, terlatih dan berkemahiran untuk melaksanakan Program Pendidikan Khas.
 5. Mempertingkat kemudahan infrastruktur, infostruktur, peralatan khas, bahan pengajaran dan pembelajaran serta perkhidmatan sokongan yang sesuai dan relevan bagi murid berkeperluan khas.

Media

Galeri Gambar


Galeri Video


Ulasan Buku


Aplikasi Utama

1GovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Kesihatan-Kesihatan (Unit Psikologi & Kaunseling)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

e-Gerak (Pergerakan Pengetua dan Guru Besar)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Maklumat Asas Sistem Internet

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sistem Eventori ICT Sekolah Daerah Kuala Pilah

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com