OBJEKTIF UNIT PENDIDIKAN SWASTA


1.  Memastikan pengurusan & pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 serta peraturan-peraturan yang dibuat bawahnya berjalan dengan lincin dan lancar.

2.  Melaksanakan Dasar Pendidikan Swasta selaras dengan Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan Negara.

3.  Memastikan semua pengurusan pendaftaran IPS mematuhi peruntukan perundangan dan peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya.

4.  Melaksanakan sistem penguatkuasaan dan pegawal seliaan yang cekap dan berkesan.

5.  Memastikan insfrastruktur dan prasarana IPS mempunyai kualiti, mematuhi piawai yang ditetapkan bagi menghasilkan pendidikan yang cemerlang.

6.  Menjadikan Pulau Pinang sebagai pusat kecemerlangan pendidikan swasta yang menawarkan pendidikan yang berkualiti.

 

OBJEKTIF UNIT PENDIDIKAN KHAS


1.  Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas.

2.  Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan keperluan khas.

3.  Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas.

4.  Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini dan.

5.  Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas.

Media

Galeri Gambar


Galeri Video


Ulasan Buku


Aplikasi Utama

1GovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Kesihatan-Kesihatan (Unit Psikologi & Kaunseling)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

e-Gerak (Pergerakan Pengetua dan Guru Besar)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Maklumat Asas Sistem Internet

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sistem Eventori ICT Sekolah Daerah Kuala Pilah

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com