UNIT KEWANGAN

 1. Mengurus dan mengawal belanjawan yang meliputi menyedia dan mengemaskini belanjawan tahunan, mengurus dan mengawal peruntukan, menyelenggara rekod dan menyediakan laporan perbelanjaan.
 2. Mengagihkan Waran Pertama Peruntukan Belanja Mengurus kepada semua PPD dalam tempoh 10 hari selepas menerima Waran Am.
 3. Menguruskan permohonan pindah peruntukan (viremen) dan tambahan peruntukan di peringkat Pegawai Pengawal.
 4. Memproses Permohonan Pakej dalam tempoh 40 hari dari tarikh program dilaksanakan.
 5. Memproses dan meluluskan Pembiayaan/Pinjaman Kenderaan melalui Skim Pinjaman Kenderaan (melalui bank) dalam tempoh 30 hari.
 6. Memproses dan meluluskan Pembiayaan Komputer dalam tempoh 10 hari.
 7. Memproses dan memperaku Pendahuluan Diri Gaji tempoh 7 hari.
 8. Bertanggungjawab mengurus Pembayaran Gaji dan Elaun kakitangan jabatan dan menyediakan Perubahan Gaji, menyemak dan membuat pengesahan Potongan Gaji.
 9. Menguruskan pengeluaran Pesanan Tempatan bagi Pembelian Terus dan Perolehan Sebutharga.
 10. Memproses Waran Perjalanan Udara dan permohonan mengunjungi wilayah
 11. Menyelaras dan memantau prestasi perbelanjaan bulanan Jabatan bagi memastikan peruntukan yang diterima dapat dibelanjakan secara optimum dan berhemah.
 12. Mengawalselia pelaksanaan polisi-polisi kewangan, arahan dan prosedur kewangan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa

Media

Galeri Gambar


Galeri Video


Ulasan Buku


Aplikasi Utama

1GovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Kesihatan-Kesihatan (Unit Psikologi & Kaunseling)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

e-Gerak (Pergerakan Pengetua dan Guru Besar)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Maklumat Asas Sistem Internet

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sistem Eventori ICT Sekolah Daerah Kuala Pilah

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com