UNIT LATIHAN DAN KEMAJUAN STAF

  1. Menguruskan Program Transformasi Minda (PTM) Kumpulan Professional dan Pengurusan bersama pihak IPG.
  2. Merancang, melaksanakan dan menguruskan Pelan Operasi Latihan bagi Perkhidmatan Bukan Guru (Kakitangan Jabatan, PPD, dan Sekolah).
  3. Merancang, melaksanakan dan menguruskan Kursus Personnel mengikut Prosedur MS ISO 9001:2008.
  4. Menguruskan Pengambilan Calon Kursus Jangka Panjang dan Jangka Pendek anjuran Bahagian Pendidikan Guru ( BPG ) KPM/ Institut Aminuddin Baki (IAB) / Institut Pendidikan Guru (IPG).
  5. Menguruskan Agihan Peruntukan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) ke Unit-unit yang diurusetiakan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG).
  6. Menguruskan Penyertaan Peserta Bagi Kursus-Kursus Anjuran Agensi Kerajaan/Agensi Luar/Seminar/Konvensyen.
  7. Menguruskan Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia (SPLKPM) di peringkat jabatan.
  8. Menguruskan Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Kementerian Pendidikan Malaysia.
  9. Menguruskan Program Pengurusan Pementoran Perkhidmatan Awam.
  10. Merancang Perancangan Strategik Unit Latihan Dan Kemajuan Staf.

Media

Galeri Gambar


Galeri Video


Ulasan Buku


Aplikasi Utama

1GovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Kesihatan-Kesihatan (Unit Psikologi & Kaunseling)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

e-Gerak (Pergerakan Pengetua dan Guru Besar)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Maklumat Asas Sistem Internet

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sistem Eventori ICT Sekolah Daerah Kuala Pilah

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com