UNIT HRMIS

  1. Menyelaras dan memantau pelaksanaan HRMIS peringkat agensi, khususnya aktiviti-aktiviti pra pelaksanaan, semasa pelaksanaan dan selepas pelaksanaan sesuatu modul/submodul HRMIS
  2. Memastikan semua data asas HRMIS disahkan dan sentiasa dikemaskini
  3. Sebagai point of reference kepada pengguna agensi dalam pelaksanaan HRMIS
  4. Bertindak sebagai Meja Bantuan (Helpdesk) HRMIS iaitu menyelesaikan masalah pengguna di agensi berkaitan pengoperasian aplikasi HRMIS
  5. Menguruskan latihan/taklimat/bengkel pengemaskinian maklumat aplikasi HRMIS kepada pengguna dan membangunkan kepakaran untuk menggunakan aplikasi HRMIS di agensi
  6. Bertindak sebagai urus setia kepada Jawatankuasa Pelaksanaan HRMIS dan Pasukan Teras di agensi
  7. Menyelaras penyediaan infrastruktur yang diperlukan seperti kemudahan tapak/bilik dan rangkaian bagi pelaksanaan HRMIS
  8. Pusat rujukan data peringkat agensi
  9. Menyediakan laporan status pelaksanaan HRMIS di peringkat agensi dari semasa ke semasa.

Media

Galeri Gambar


Galeri Video


Ulasan Buku


Aplikasi Utama

1GovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Kesihatan-Kesihatan (Unit Psikologi & Kaunseling)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

e-Gerak (Pergerakan Pengetua dan Guru Besar)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Maklumat Asas Sistem Internet

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sistem Eventori ICT Sekolah Daerah Kuala Pilah

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com