FUNGSI SEKTOR PENGURUSAN MAKLUMAT (ICT)


 1. Menguruskan, menyelaras dan memantau program ICT Kementerian di peringkat JPN / PPD / Sekolah.
 2. Merancang, menyedia dan mengurus peruntukan ABM bagi aktiviti ICT di peringkat JPN.
 3. Mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah (SP) di peringkat JPN / PPD / Sekolah.
 4. Mengurus, menyelaras dan memantau perlaksanaan Modul Pengurusan Sekolah di peringkat sekolah.
 5. Memantau pelaksanaan sistem-sistem aplikasi kerajaan elektronik di peringkat negeri.
 6. Mengurus pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi dalaman Jabatan.
 7. Mengurus, menyelaras dan memantau penyelenggaraan perkakasan ICT, prisian dan infrastruktur rangkaiandi peringkat JPN / PPD / Jemaah Nazir / Audit Sekolah.
 8. Menyelaras dan memantau sistem rangkaian kementerian di peringkat negeri.
 9. Mengurus pengwujudan emel rasmi pegawai dan kakitangan di JPN / PPD.
 10. Mengurus, memperkuatkuasa dan memantau keselamatan ICT selaras dengan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pendidikan Malaysia.
 11. Merancang, membangun dan mengurus laman web jabatan
 12. Memberi khidmat nasihat berkaitan penggunaan serta pengendalian perisian dan peralatan ICT kepada kakitangan JPN/PPD
 13. Urusetia peringkat negeri bagi:
  1. Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan (JPN);
  2. Jawatankuasa Pegurusan Maklumat Negeri (JPMN): dan
  3. Jawatankuasa Teknikal Laman Web.

Media

Galeri Gambar


Galeri Video


Ulasan Buku


Aplikasi Utama

1GovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Kesihatan-Kesihatan (Unit Psikologi & Kaunseling)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

e-Gerak (Pergerakan Pengetua dan Guru Besar)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Maklumat Asas Sistem Internet

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sistem Eventori ICT Sekolah Daerah Kuala Pilah

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com