FUNGSI SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN


 1. MERANCANG DAN MENGURUSKAN PEPERIKSAAN  AWAM
  1. Merancang dan melaksanakan proses Pendaftaran Calon-calon Peperiksaan
  2. Merancang Penempatan Pusat-Pusat Peperiksaan
  3. Merancang dan Menguruskan Proses Pindah Pusat Calon
  4. Merancang dan Memantau Pentadbiran Peperiksaan
  5. Merancang dan Mengurus Pendaftaran dan Maklumat Calon-calon cacat
  6. Merancang dan Melantik Petugas-petugas Peperiksaan
  7. Merancang dan Mengendali Proses Buka Kotak Soalan
  8. Merancang dan mengendalikan Taklimat Pengawaan Peperiksaan
  9. Menrancang Mengurus Penerimaan Skrip Jawapan Peperiksaan
  10. Merancang dan Mengurus Bahan Selepas Peperiksaan
  11. Merancang dan Mengurus JawapanYang Telah Diperiksa
  12. Menrancang dan Mengurus Keputusan Peperiksaan
  13. Merancang dan Mengurus Penghantaran Sijil-Sijil Peperiksaan
  14. Merancang dan Memantau Selenggaraan Bilik Kebal
  15. Merancang dan Mengurus Keselamatan dan Kelancaran Perjalanan Peperiksaan
  16. Merancang dan Mengurus Bilik Gerakan dan Operasi
  17. Merancang dan Mengurus Kecemasan dan Bencana  Pada Hari peperiksaan
  18. Merancang dan Mengenalpasti laluan Operasi Angkut Bahan Sulit Peperiksaan
  19. Merancang dan Menguruskan Permohonan Semak Semula
 2. MERANCANG DAN MENGURUSKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
  1. Merancang dan mengurus Pelaksanaan Pentaksiran Berasakan Sekolah di sekolah
  2. Merancang, mengurus dan melaksanakan penyebaran dokumen dan pekeliling  Pentaksiran Berasakan Sekolah
  3. Merancang dan Menguruskan Penataran Pentaksiran Berasaskan Sekolah
  4. Merancang dan Menguruskan Pemantauan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
  5. Merancang dan Menguruskan Penyelarasan Skor Pentaksiran Berasaskan Sekolah
  6. Merancang dan Menguruskan Pelaporan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
  7. Merancang dan Menguruskan Calon Persendirian yang terlibat dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah
  8. Merancang dan Menguruskan Pelantikan Pentaksir Pentaksiran Berasakan Sekolah
  9. Merancang dan Memantau Penyimpanan dokumen dan Evidens Pentaksiran Berasaskan Sekolah
  10. Merancang dan Memantau Kemasukan Markah Kerja Kursus
  11. Merancang dan Memantau Aplikasi Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah dan Sistem Kemasukan Markah Kerja Kursus
  12. Merancang dan Melaksanakan Penubuhan Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah Peringkat negeri
 3. MERANCANG DAN MENGURUSKAN TABUNG AMANAH
  1. Merancang dan Menyedia Anggaran Belanja Mengurus Peperiksaan
  2. Merancang dan Menguruskan Waran Peruntukan Asal dan Tambahan
  3. Merancang dan Menguruskan Waran Pindah Peruntukan
  4. Merancang dan Menguruskan Perolehan Bekalan Perkhidmatan
  5. Merancang dan Menguruskan serta Memperakui Baucer Bayaran
  6. Merancang dan menguruskan Selenggaraan dan Penyesuaian Buku Tunai Cerakinan
  7. Mertancang dan Menyediakan Akaun Amanah
  8. Merancang dan Menguruskan Penyata Penyesuaian VOT
  9. Merancang dan Mnguruskan Pengauditan Akaun Amanah
  10. Merancang dan Menguruskan Waran Perjalanan Udara
  11. Meracang dan Menguruskan Pelaporan Kewangan
  12. Merancang dan Menguruskan Tuntutan Petugas Peperiksaan / Pentaksiran dan pembayaran
  13. Merancang dan Menguruskan dan memantau Pelaksanaan Pakej Taklimat
  14. Merancang dan Mengendalikan Sistem e;SPKB, e-Perolehan dan e-Terimaan

Media

Galeri Gambar


Galeri Video


Ulasan Buku


Aplikasi Utama

1GovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Kesihatan-Kesihatan (Unit Psikologi & Kaunseling)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

e-Gerak (Pergerakan Pengetua dan Guru Besar)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Maklumat Asas Sistem Internet

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sistem Eventori ICT Sekolah Daerah Kuala Pilah

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com