FUNGSI SEKTOR PSIKOLOGI & KAUNSELING


  1. Menggubal pelan induk dan stratergi perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling Jabatan
  2. Menjalankan sesi kaunseling individu dan kelompok bagi guru dan kakitangan yang bermasalah
  3. Menyelia guru dan kakitangan yang menghadapi masalah kesihatan mentral serta sakit fizikal kronik untuk urusan ke Jawatan POOL
  4. Melaksanakan program 3P (Pencegahan,Pemulihan dan Pengembangan) dan intervensi krisis bagi guru dan kakitangan
  5. Menyelaras serta memantau program atau aktiviti Psikologi dan Kaunseling di jabatan dan Pejabat Pendidikan Daerah
  6. Melaksanakan kajian, penyelidikan dan aplikasi psikologi terhadap guru dan kaitangan sebagai sumber rujukan dalam rancangan pembangunan modal insan
  7. Mengumpul data dan menganalisis pegawai / kakitangan yang menerima khidmat kaunseling

Media

Galeri Gambar


Galeri Video


Ulasan Buku


Aplikasi Utama

1GovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Kesihatan-Kesihatan (Unit Psikologi & Kaunseling)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

e-Gerak (Pergerakan Pengetua dan Guru Besar)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Maklumat Asas Sistem Internet

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sistem Eventori ICT Sekolah Daerah Kuala Pilah

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com