Pengisian Skor Penilaian Pertama PBPPP 2017


 

Pegawai Penilai Pertama (PP1) dan Pegawai Penilai Kedua (PP2)

perlu membuat penilaian pertama PBPPP 2017 sebelum 30 Jun 2017

dengan melayari alamat seperti di bawah :

 

 

https://eprestasi.moe.gov.my

 

 

 

 

 

 

Pautan Agensi

Portal KPM HRMIS Majlis Peperiksaan Malaysia Portal Negeri Sembilan Portal Akauntan Negara Portal Mampu  Portal MDEC Portal Dewan Bahasa Dan Pustaka eduwebtv Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Hak Cipta Terperlihara 2017