Pengisian Skor Penilaian Pertama PBPPP 2017


 

Pegawai Penilai Pertama (PP1) dan Pegawai Penilai Kedua (PP2)

perlu membuat penilaian pertama PBPPP 2017 sebelum 30 Jun 2017

dengan melayari alamat seperti di bawah :

 

 

https://eprestasi.moe.gov.my

 

 

 

 

 

 

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Hak Cipta Terperlihara 2017