PIAGAM PELANGGAN

Kami Warga Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Dengan Penuh Tekad Dan Iltizam Berikrar Dan Berjanji Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Bagi :

1. Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan  baharu dimulakan.
2. Memastikan bahawa semua sekolah sentiasa dibekalkan dengan guru-guru mengikut perkiraan yang ditetapkan
3. Keputusan penempatan dan pertukaran guru dimaklumkan secara atas talian selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri
4.
Menempatkan kakitangan sokongan tidak lewat dari 3 hari bekerja setelah menerima bekalan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia.
5.
Memastikan semua permohonan dan tuntutan yang berkaitan kewangan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima
6.
Menguruskan cadangan pengisian jawatan Pengetua/GuruBesar/Penolong Kanan dan Ketua Bidang dalam tempoh 3 bulan sebelum berlakunya kekosongan
7.
Memastikan setiap calon yang telah mendaftar ditaksir melalui Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan menduduki peperiksaan mengikut jadual dan prosedur yang ditetapkan
8.
Memastikan pelanggan sentiasa mendapat maklumat yang jelas dan tepat dengan menerima layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra
9.
Melaksanakan pengurusan aduan awam dengan cekap dan teratur dalam tempoh 15 hari bekerja.
10.
Memperoleh skor baik bagi Analisis Maklum balas Pelanggan demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan ke arah kecemerlangan pendidikan dari semasa ke semasa.

 ( Semakan Semula Piagam Pelanggan JPNS Pada 10 Disember 2018 )

 

Memperoleh skor Baik bagi Analisis Maklum Balas Perkhidmatan demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan ke arah kecemerlangan pendidikan dari semasa ke semasa

Pautan Agensi

Portal KPM HRMIS Majlis Peperiksaan Malaysia Portal Negeri Sembilan Portal Akauntan Negara Portal Mampu  Portal MDEC Portal Dewan Bahasa Dan Pustaka eduwebtv Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan

Info Polisi Keselamatan Siber (PKS)

Aplikasi Utama

MyGovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Direktori (Direktori Pegawai)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)


e-Takwim (Takwim Unit)


e-Bilik Mesyuarat (Tempahan Bilik Mesyuarat)


KBKPKK (Pemantauan Kontrak Kebersihan dan Keselamatan Sekolah)

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Hak Cipta Terperlihara 2017