VISI


Persekitaran Kondusif Khidmat Cemerlang Warga Sejahtera

 

MISI


Membudayakan EKSA  Bagi Melestarikan  Persekitaran Kerja Yang Kondusif  Serta Dapat Memberi Perkhidmatan  Yang Cemerlang  Bagi Menghasilkan Warga  Kerja Sejahtera. 

POLISI


Persekitaran Kondusif Khidmat Cemerlang Warga Sejahtera

 

SLOGAN


Persekitaran Kondusif, Warga Produktif

 

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Hak Cipta Terperlihara 2017