Sektor Penilaian & Peperiksaan

MUAT TURUN STARP 2 - TINGKATAN 2

MUAT TURUN STARU 6 - TAHUN 6

MUAT TURUN STARP 3 - TINGKATAN 3

Aplikasi Utama

1GovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Direktori (Direktori Pegawai)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)


e-Takwim (Takwim Unit)


e-Bilik Mesyuarat (Tempahan Bilik Mesyuarat)


KBKPKK (Pemantauan Kontrak Kebersihan dan Keselamatan Sekolah)

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Hak Cipta Terperlihara 2017