Sektor Psikologi & Kaunseling

 

 

 

Nama Program           : Perkongsian Ilmu Sempena Perhimpunan Dwi Bulanan PPD Kuala Pilah

                                   ( Bagaimana Kita Boleh Membantu Individu Yang Berada Dalam Trauma)

 

Tarikh                        : 26 Januari 2017

 

Sasaran                     : Semua warga PPD Kuala Pilah

 

Objektif                      : Memberi pendedahan kepada warga PPD untuk mempunyai pengetahuan asas dalam

                                   membantu individu trauma

 

Pembimbing               : Pn. Nora Azlina bt. Othman ( KOD PPD Kuala Pilah)

 

Impak                        : Program dapat dilaksanakan seperti yang dirancang

FUNGSI SEKTOR PSIKOLOGI & KAUNSELING


  1. Menggubal pelan induk dan stratergi perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling Jabatan
  2. Menjalankan sesi kaunseling individu dan kelompok bagi guru dan kakitangan yang bermasalah
  3. Menyelia guru dan kakitangan yang menghadapi masalah kesihatan mentral serta sakit fizikal kronik untuk urusan ke Jawatan POOL
  4. Melaksanakan program 3P (Pencegahan,Pemulihan dan Pengembangan) dan intervensi krisis bagi guru dan kakitangan
  5. Menyelaras serta memantau program atau aktiviti Psikologi dan Kaunseling di jabatan dan Pejabat Pendidikan Daerah
  6. Melaksanakan kajian, penyelidikan dan aplikasi psikologi terhadap guru dan kaitangan sebagai sumber rujukan dalam rancangan pembangunan modal insan
  7. Mengumpul data dan menganalisis pegawai / kakitangan yang menerima khidmat kaunseling

 

 

Program Lawatan Mesra Bersama Pihak Pengurusan Sekolah SMK Pendeta Za'ba

 

Objektif          : Meningkatkan jati diri, sahsiah dan motivasi bagi mewujudkan pengurusan modal insan yang cemerlang

                       di sekolah

 

Tarikh             : 25 Januari 2017

 

Sasaran          : Guru & Kakitangan 

 

Tempat           : SMK Za'ba 

 

Pembimbing    : Pn. Hjh. Zakiah bt. Zakaria ( KOD PPD Seremban)

 

Impak             : Membantu warga pendidik mempertingkatkan kualiti perkhidmatan

 

DIREKTORI UNIT PSIKOLOGI & KAUNSELING


Nama Jawatan No Tel
En Musa Bin Lani
emel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ketua Sektor 06-765 3153

En. Roslee Bin Ahmad

emel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ketua Unit 06-765 3153
Pn.Hasniza Binti Hamzah
emel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pembantu Tadbir 06-765 3153

Pn.Haslinda Binti Muhammat Sin

emel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pembantu Tadbir 06-765 3153

Aplikasi Utama

1GovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Direktori (Direktori Pegawai)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)


e-Takwim (Takwim Unit)


e-Bilik Mesyuarat (Tempahan Bilik Mesyuarat)


KBKPKK (Pemantauan Kontrak Kebersihan dan Keselamatan Sekolah)

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Hak Cipta Terperlihara 2017