Data

Enrolmen Murid Tahun 2016
Sumber Data dari APDM

  Sekolah Rendah SJK(T) SJK(C) Sekolah Menengah  
Daerah
Bilangan Murid Bilangan Murid Bilangan Murid Bilangan Murid Jumlah Mengikut Daerah
SEREMBAN 37,767 4,830 11,675 40,320 94,592
PORT DICKSON 8,404 1,634 3,011 8,457 21,506
KUALA PILAH 4,807 173 863 4,839 10,682
JEMPOL 8,192 1,054 1,879 7,393 18,518
JELEBU 2,777 64 841 2,665 6,347
TAMPIN  6,082 867 1,733 6,302 14,984
REMBAU 3,979 275 213 3,234 7,701
JUMLAH 72,008 8,897 20,215 73,210  174,330

                                                 [Data sehingga Julai 2016]

Pautan Agensi

Portal KPM HRMIS Majlis Peperiksaan Malaysia Portal Negeri Sembilan Portal Akauntan Negara Portal Mampu  Portal MDEC Portal Dewan Bahasa Dan Pustaka eduwebtv Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan

Aplikasi Utama

1GovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Direktori (Direktori Pegawai)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)


e-Takwim (Takwim Unit)


e-Bilik Mesyuarat (Tempahan Bilik Mesyuarat)


KBKPKK (Pemantauan Kontrak Kebersihan dan Keselamatan Sekolah)

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Hak Cipta Terperlihara 2017