Sektor Pendidikan Swasta & Pendidikan Khas

 

SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS

 

                                Nama                      Jawatan                      Samb.

En. Mohamad Nek Ezar Bin Ismail

ezar.ismail      

Ketua Sektor                     5359

 

Unit Pendidikan Khas

No.Telefon        : 06-765 3216 (General Line)

No. Faksimili     : 06-765 3269

                                Nama
                     Jawatan                      Samb.

Pn Jamilah Binti Kadir

jamilah.kadir      

Ketua Unit                     3282

En. Medon Bin Amat

medon.amat      

Penolong Pengarah                     3106

Pn. Suhila Binti Shohod

suhila.shohod      

Penolong Pengarah                     3534

En. Hishamuddin Bin Siran

hishamuddin.sir      

Penyelia                     3533

 

Unit Pendidikan Swasta

No.Telefon        : 06-765 3123/ 3317 (General Line)

No. Faksimili     : 06-764 5358 

                                Nama                      Jawatan                      Samb.

Tn. Hj. Shamsulkamal Bin Rahman

shamsulkamal.rahman      

Ketua Unit                     3691

En. Zainal Abidin Bin Muhamad Yusof

zainal.yusof      

Penyelia Kanan                     3348

En. Abdul Rahim Bin Abdullah

arahim.abdullah      

Penyelia (Penguatkuasaan)                     3319

En. Mohd Norsuhaimi Bin Mohd Sunan

norsuhaimi.sunan      

Penyelia (Piawaian)                     3319

FUNGSI UNIT PENDIDIKAN SWASTA


 

 1. BIDANG PENDAFTARAN DAN PIAWAIAN  
  1. Memproses permohonan penubuhan, pendaftaran, pengendalian kursus, tambah atau ubah suai premis, pindah premis, jual atau ubah syarat serta pengurusan institusi. 
  2. Memproses dan mengadakan lawatan, menjalankan pemeriksaan dan menjalankan aktiviti penaziran terhadap IPS untuk tujuan pendaftaran bagi menentukan semua peraturan, piawaian dan undang-undang dipatuhi
  3. Memproses dan meluluskan permohonan pendaftaran permit mengajar guru/pekerja IPS. 
  4. Memproses permohonan pembaharuan pendaftaran institusi dan permit mengajar guru IPS 
  5. Menguruskan permohonan pelantikan, pembatalan dan pewartaan pegawai-pegawai pendidikan JPN dan PPD bagi memenuhi kehendak perundangan di bawah Akta Pendidikan 1996 (AKTA 550)   
 2. BIDANG PENGUATKUASAAN   
  1. Menjalankan pemantauan dan pengawalseliaan terhadap IPS bagi memastikan dasar dan peruntukan perundangan pendidikan berkaitan dipatuhi    
  2. Mengesan kesalahan yang dilakukan oleh IPS dan mengambil tindakan susulan yang bersesuaian bagi memastikannya selaras dengan peraturan dan peruntukan perundangan pendidikan yang berkaitan 
  3. Mengenal pasti dan menangani isu dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang berkenaan bagi memastikan  pendidikan swasta yang ditawarkan adalah berkualiti 
  4. Memantau media massa terutamanya akhbar-akhbar perdana, brosur, sepanduk dan sebagainya yang menyiarkan iklan, artikel dan rencana bagi memastikan IPS tidak menyalahi dasar dan peruntukan perundangan negara 

 

FUNGSI UNIT PENDIDIKAN KHAS


 1. Memberi peluang pendidikan, memperkasa dan menilai keberkesanan program pendidikan khas.
 2. Membentuk sahsiah dan mempertingkat potensi diri murid berkeperluan khas di sekolah pendidikan khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Inklusif hingga ke peringkat antarabangsa.
 3. Mempertingkat kompetensi pengurus, pentadbir, guru dan anggota kumpulan sokongan pendidikan khas melalui program latihan di dalam dan di luar negara.
 4. Memastikan sumber manusia mencukupi, terlatih dan berkemahiran untuk melaksanakan Program Pendidikan Khas.
 5. Mempertingkat kemudahan infrastruktur, infostruktur, peralatan khas, bahan pengajaran dan pembelajaran serta perkhidmatan sokongan yang sesuai dan relevan bagi murid berkeperluan khas.

Pautan Agensi

Portal KPM HRMIS Majlis Peperiksaan Malaysia Portal Negeri Sembilan Portal Akauntan Negara Portal Mampu  Portal MDEC Portal Dewan Bahasa Dan Pustaka eduwebtv Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan

Aplikasi Utama

1GovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Direktori (Direktori Pegawai)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)


e-Takwim (Takwim Unit)


e-Bilik Mesyuarat (Tempahan Bilik Mesyuarat)


KBKPKK (Pemantauan Kontrak Kebersihan dan Keselamatan Sekolah)

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Hak Cipta Terperlihara 2017