Fungsi Sektor Khidmat Pengurusan

UNIT HRMIS

 1. Menyelaras dan memantau pelaksanaan HRMIS peringkat agensi, khususnya aktiviti-aktiviti pra pelaksanaan, semasa pelaksanaan dan selepas pelaksanaan sesuatu modul/submodul HRMIS
 2. Memastikan semua data asas HRMIS disahkan dan sentiasa dikemaskini
 3. Sebagai point of reference kepada pengguna agensi dalam pelaksanaan HRMIS
 4. Bertindak sebagai Meja Bantuan (Helpdesk) HRMIS iaitu menyelesaikan masalah pengguna di agensi berkaitan pengoperasian aplikasi HRMIS
 5. Menguruskan latihan/taklimat/bengkel pengemaskinian maklumat aplikasi HRMIS kepada pengguna dan membangunkan kepakaran untuk menggunakan aplikasi HRMIS di agensi
 6. Bertindak sebagai urus setia kepada Jawatankuasa Pelaksanaan HRMIS dan Pasukan Teras di agensi
 7. Menyelaras penyediaan infrastruktur yang diperlukan seperti kemudahan tapak/bilik dan rangkaian bagi pelaksanaan HRMIS
 8. Pusat rujukan data peringkat agensi
 9. Menyediakan laporan status pelaksanaan HRMIS di peringkat agensi dari semasa ke semasa.

UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET

 1. PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
  1. Penerimaan dan Pendaftaran Aset Alih Kerajaan
  2. Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan
  3. Penyelenggaraan Aset Alih Kerajaan
  4.  Pelupusan Aset Alih Kerajaan
  5. Kehilangan dan Hapus Kira Aset Alih Kerajaan
 2. PENGURUSAN PEROLEHAN
  1. Pembelian Terus dan Kontrak Pusat
  2. Sebutharga
 3. PENGURUSAN PERKHIDMATAN TENDER
  1. Tender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (PKK)
  2. Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan dan Kawasan (KBK)
  3. Tender Bekalan Makanan Bermasak (BMB)
  4. Menguruskan Penerimaan dan tuntutan balik Bon Pelaksanaan (BP)
  5. Menguruskan Penyediaan Perjanjian Dokumen Kontrak
 4. PENGURUSAN STOR KERAJAAN
  1. Pembelian dan penerimaan stok
  2. Pemesanan dan pengeluran stok
  3. Pemeriksaan dan Verifikasi stor
  4. Pelupusan stok dan hapuskira stok
 5. PENGURUSAN MESYUARAT JKPAK
  1. Mengadakan Mesyuarat JKPAK setiap tiga (3) bulan sekali selepas tamat tempoh sesuatu suku tahun
  2. Menyediakan Minit Mesyuarat
  3. Mengumpulkan Maklumbalas
  4. Mengemukakan Laporan Pengurusan Aset Alih dan Stor  setiap tiga (3) bulan sekali selepas tamat tempoh sesuatu suku tahun

UNIT PENILAIAN DAN KOMPETENSI

 1. Menguruskan Peperiksaan Perkhidmatan Awam untuk AKP (Anggota Kumpulan Pelaksana) yang dilantik oleh SPP di bawah Gred 17.
 2. Membantu dan menguruskan calon-calon Peperiksaan Perkhidmatan Awam  mendaftar dalam SISPPA yang dibuat secara online di alamat https://sisppa.moe.gov.my  yang mula diguna pakai pada Januari 2011.
 3. Membantu mengendalikan Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam (SISPPA).
 4. Mengendalikan semua dokumen dan bahan Peperiksaan Perkhidmatan Awam.
 5. Menguruskan Program Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan bagi semua Pegawai Pendidikan.

 

UNIT PEMBANGUNAN DAN BEKALAN

 1. Melaksanakan kerja-kerja kecil pembangunan melalui sebutharga dan lantikan terus dalam aspek penyelenggaraan bangunan (OS28000), perkhidmatan yang berkaitan dengan kerja pembangunan (OS29000) dan kerja-kerja kecil ubahsuai dan naiktaraf (OS3200)
 2. Mewakili Kementerian Pendidikan Malayasia (KPM) dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dalam segala urusan berkaitan kerja-kerja pembangunan premis milik yang dilaksanakan secara tender oleh pihak JKR atau KPM sendiri ; dan
 3. Mengendalikan segala urusan berkaitan tanah milik KPM dan Tanah Rizab Pendidikan di Negeri Sembilan Darul Khusus

UNIT LATIHAN DAN KEMAJUAN STAF

 1. Menguruskan Program Transformasi Minda (PTM) Kumpulan Professional dan Pengurusan bersama pihak IPG.
 2. Merancang, melaksanakan dan menguruskan Pelan Operasi Latihan bagi Perkhidmatan Bukan Guru (Kakitangan Jabatan, PPD, dan Sekolah).
 3. Merancang, melaksanakan dan menguruskan Kursus Personnel mengikut Prosedur MS ISO 9001:2008.
 4. Menguruskan Pengambilan Calon Kursus Jangka Panjang dan Jangka Pendek anjuran Bahagian Pendidikan Guru ( BPG ) KPM/ Institut Aminuddin Baki (IAB) / Institut Pendidikan Guru (IPG).
 5. Menguruskan Agihan Peruntukan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) ke Unit-unit yang diurusetiakan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG).
 6. Menguruskan Penyertaan Peserta Bagi Kursus-Kursus Anjuran Agensi Kerajaan/Agensi Luar/Seminar/Konvensyen.
 7. Menguruskan Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia (SPLKPM) di peringkat jabatan.
 8. Menguruskan Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Kementerian Pendidikan Malaysia.
 9. Menguruskan Program Pengurusan Pementoran Perkhidmatan Awam.
 10. Merancang Perancangan Strategik Unit Latihan Dan Kemajuan Staf.

Pautan Agensi

Portal KPM HRMIS Majlis Peperiksaan Malaysia Portal Negeri Sembilan Portal Akauntan Negara Portal Mampu  Portal MDEC Portal Dewan Bahasa Dan Pustaka eduwebtv Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan

Aplikasi Utama

1GovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Direktori (Direktori Pegawai)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)


e-Takwim (Takwim Unit)


e-Bilik Mesyuarat (Tempahan Bilik Mesyuarat)


KBKPKK (Pemantauan Kontrak Kebersihan dan Keselamatan Sekolah)

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Hak Cipta Terperlihara 2017