OBJEKTIF SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK


  1. Memastikan semua maklumat Kurikulum Kebangsaan dan program KPM diterima oleh JPN disampaikan kepada PPD dan sekolah dalam tempoh yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
  2. Memastikan semua murid tahap satu di sekolah rendah menguasai kemahiran 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul).
  3. Memastikan penyeliaan, pengesanan, penilaian dan pemantauan pelaksanaan pengurusan kurikulum dilaksanakan.
  4. Memberi khidmat kepakaran, bimbingan dan pimpinan kepada pengurusan sekolah dan guru dalam aspek kualiti pengurusan dan pelaksanaan Kurikulum Kebangsaan.
  5. Memastikan sekurang-kurangnya 20 Kajian Tindakan dilaksanakan dalam tempoh 1 tahun.
  6. Meningkatkan prestasi peperiksaan awam melalui peningkatan pencapaian Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) dan Gred Purata Sekolah (GPS).
  7. Memastikan sekolah melaksanakan tindakan susulan berdasarkan Laporan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti dan Bahagian-bahagian di KPM.
  8. Bekerjasama dengan semua pihak di peringkat Kementerian Pendidikan dan agensi-agensi lain yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Pautan Agensi

Portal KPM HRMIS Majlis Peperiksaan Malaysia Portal Negeri Sembilan Portal Akauntan Negara Portal Mampu  Portal MDEC Portal Dewan Bahasa Dan Pustaka eduwebtv Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan

Aplikasi Utama

MyGovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Direktori (Direktori Pegawai JPNS)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)


e-Takwim (Takwim Unit)


e-Bilik Mesyuarat (Tempahan Bilik Mesyuarat)


KBKPKK (Pemantauan Kontrak Kebersihan dan Keselamatan Sekolah)

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Hak Cipta Terperlihara 2017