KAJI SELIDIK PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ABAD KE 21


 

Sukacita dimaklumkan tujuan kaji selidik ini adalah untuk memahami tahap pengaplikasian pembelajaran dan pemudahcaraan abad ke-21 di samping membina saluran sokongan dan bantuan yangs sesuai untuk sekolah-sekolah di Negeri Sembilan. Untuk makluman kaji selidik ini melibatkan semua pentadbir dan guru di sekolah tuan.

 

Tempoh menjawab soalah adalah mulai

21 Jun 2017 hingga 7 Julai 2017

dan boleh di dapati melalui

 

http://bit.ly/kajiselidikpa21

 

 

Surat Pemakluman Kaji Selidik Pembelajaran Dan Pemudahcaraan Abad ke 21

Pautan Agensi

Portal KPM HRMIS Majlis Peperiksaan Malaysia Portal Negeri Sembilan Portal Akauntan Negara Portal Mampu  Portal MDEC Portal Dewan Bahasa Dan Pustaka eduwebtv Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Hak Cipta Terperlihara 2017